STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zrównoważony rozwój oznacza dla AVI sukcesy w sektorze gospodarczym powiązane z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną.

Integralną częścią polityki naszej firmy jest odpowiedzialne korzystanie z zasobów. Kształtujemy warunki ramowe dla modelu zrównoważonego biznesu w taki sposób, że procesy zmian są wymuszane przez cały czas. Trwała redukcja emisji oraz przyjazne dla środowiska użycie sprzętu stanowi integralną część polityki firmy.

Nasi pracownicy ze swoją wiedzą, umiejętnościami oraz zaangażowaniem kształtują w dużym stopniu sukcesy, które odnosi firma. To oni przejmują odpowiedzialność za efekty swoich działań. Przy produkcji naszych wyrobów zawsze spełniamy wszystkie określone wymogi z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy czy jakości produktu.

Promujemy świadomość naszych pracowników na wszystkich poziomach. Kadra kierownicza i załoga współpracują ze sobą tak, aby stworzyć i udoskonalać razem odpowiednie standardy odnośnie ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i jakości.

 

do góry